Animstem

Animstem Laboratories

Pripravujeme kmeňové bunky na liečbu zvierat.

O nás

Naša spoločnosť vkladá veľké nádeje do vývoja liečebných postupov s kmeňovými bunkami. Doposiaľ vykonaný výskum a klinické skúšanie vo svete napovedajú, že v budúcnosti môžeme očakávať v liečbe s kmeňovými bunkami prekvapujúce výsledky. Ako v regeneratívnej medicíne, tak v boji s civilizačnými chorobami.
Naše Animstem Laboratories sú svojimi aktivitami zapojené do výskumu využitia kmeňových buniek a snažia sa prenášať získané výsledky do veterinárnej praxe. V blízkej budúcnosti plánujeme vybudovať v spolupráci s veterinárnymi klinikami sieť pracovísk, kde sa budú používať vlastné kmeňové bunky zvierat na ich liečbu. Onedlho vám o našej činnosti napíšeme viac.
Laboratórium Animcell

Naše dve základné služby

1. Získanie kmeňových buniek z tkaniva, ich zamrazenie a skladovanie bez namnoženia

Odber tkaniva s kmeňovými bunkami

Každému domácemu miláčikovi sa môže stať, že ochorie. Dajte mu pripraviť liek už dnes. Dajte mu odobrať jeho vlastné kmeňové bunky. Môžete to urobiť napríklad počas kastrácie, iného chirurgického zákroku alebo pri vyšetreniach v celotelovom uspatí.

Práve to je tá pravá chvíľa na odobratie vzorky tukového tkaniva alebo synoviálnej tekutiny, z ktorých vieme získať kmeňové bunky na jeho liečbu v budúcnosti.

Uskladnenie kmeňových buniek (banking)

V našom laboratóriu vyizolujeme kmeňové bunky z odobratého tkaniva vášho zvieratka a bez množenia ich zamrazíme. V hlbokozamrazenom stave ich budeme uskladňovať pri – 196°C počas jeho celého života.

Liečba kmeňovými bunkami

V súčasnosti sú veterinári schopní kmeňovými bunkami regenerovať poškodené kĺby, chrbtice a rôzne orgány.

Kedykoľvek budete kmeňové bunky vášho miláčika potrebovať, na požiadanie veterinára ich vieme rozmraziť a v súrnom prípade odoslať do 24 hodín na podanie. V prípade chronických ochorení z nich vieme časť namnožiť, a tak v dostatočnom množstve pripraviť na liečbu. Kvôli prípadnému opakovanému liečeniu časť namnožených buniek zostane stále zamrazená.

Výhody bankingu:

  1. V prípade ochorenia vášho zvieratka ho už netreba zaťažovať chirurgickým odberom tukového tkaniva v celkovej anestézii.
  2. Zamrazené kmeňové bunky  sa po ich rozmrazení dajú použiť pri akútnych stavoch (zlomeniny, zlyhanie obličiek…) do niekoľkých dní.
  3. Kmeňové bunky odobraté v mladom veku sú omnoho výkonnejšie, nezaťažené získanými chorobami a lepšie regenerujú poškodenia.
  4. V prípade chronických ochorení sa dajú takto uskladnené bunky rozmraziť a namnožiť na liečbu do potrebného množstva.

2. Získanie kmeňových buniek z tkaniva, ich namnoženie, poskytnutie na liečbu, zamrazenie a skladovanie

Odber tkaniva s kmeňovými bunkami

S pribúdajúcim vekom vášho domáceho miláčika sa často objavujú rôzne ochorenia, ktoré mu znemožňujú alebo znepríjemňujú normálny život. Napríklad pri rôznych chronických ochoreniach pohybového aparátu im často vie pomôcť liečba ich vlastnými kmeňovými bunkami získanými z tukového tkaniva alebo synoviálnej tekutiny.

V takomto prípade je potrebné v celkovej anestézii chirurgicky odobrať vzorku tkaniva a následne vyizolovať kmeňové bunky.

Množenie kmeňových buniek a ich poskytnutie na liečbu

Vyizolované kmeňové bunky v takomto prípade množíme v špeciálnych inkubátoroch do potrebného množstva a v dohodnutý termín doručíme veterinárovi na liečbu.

Uskladnenie namnožených kmeňových buniek

Zvyšné namnožené kmeňové bunky zamrazíme a uskladníme pre prípad opakovania liečby alebo iné budúce použitie.

Výhody množenia:

  1. Na liečbu je možnosť použiť optimálne množstvo kmeňových buniek a opakovane podávať do úplného vyliečenia.
  2. Namnožené kmeňové bunky sú bez prímesí iných buniek odobratých s tukovým tkanivom alebo synoviálnou tekutinou.
  3. Zvyšné namnožené bunky je možné podať aj v akútnych prípadoch do niekoľkých dní.
  4. Počas množenia kmeňových buniek vieme získať z tekutiny rastového média špecifické hojivé látky, ktoré sú pre klienta k dispozícii na využitie pri liečbe aj iných poranení, či ochorení (bez použitia kmeňových buniek).

Využite teda príležitosť a nechajte zamraziť vášmu miláčikovi kmeňové bunky v jeho najlepších rokoch. Ušetrite ho operácie navyše, keď bude chorý. Napokon i kmeňové bunky v každom organizme strácajú s jeho pribúdajúcim vekom regeneračnú schopnosť. Preto je výhodné ich mať zamrazené v čo najmladšom veku.

Ak je vaše zviera už choré a zvažujete liečbu kmeňovými bunkami, kontaktujte nás cez formulár nižšie, alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho veterinára.

Liečba kmeňovými bunkami

Kmeňové bunky regenerujú poškodené orgány a tkanivá a využívajú sa v praxi pri liečbe množstva ochorení zvierat ako sú napríklad:

Experimentálne sa skúša liečba kmeňovými bunkami pri ohluchnutí alebo slepnutí, alebo pri ochrnutí z dôvodu poškodenia chrbtice, cukrovke (diabetes) typu II, cievnej mozgovej príhody  a mnohých ďalších ochoreniach. Rozvoj v tejto oblasti veterinárnej medicíny dáva tušiť, že zoznam, na ktoré bude možné v krátkej dobe použiť kmeňové bunky bude rásť.

Z nášho laboratória

Certifikáty a povolenia

Animstem laboratories sú prevádzkou spoločnosti BIOM-R, s.r.o. s povolením na výrobu veterinárnych liekov č. 1048/2019-5000-V vydanom ÚŠKVBL (Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv) v Nitre a certifikátom Správnej výrobnej praxe (GMP).

Kontakt

Animstem Laboratories
Mgr. Marek Holop
Karloveská 63
842 29 Bratislava
www.animstem.com

BIOM-R, s.r.o.
RNDr. Miroslav Kubeš, CSc.
Nad lúčkami 41
841 05 Bratislava
+421 915 626 699
www.biom-r.com

IČO: 36 666 092
DIČ: 2022242530
IČ DPH: SK2022242530
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odddiel : Sro, vložka číslo: 41958/B

Napíšte nám